Aby pobrać wzor oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy kliknąć w ten link