kancelaria adwokacka pabianice

Na czym polega odrzucenie spadku?

Spadek dla większości z nas oznacza poprawę sytuacji finansowej, otrzymanie dóbr materialnych, nieruchomości albo pieniędzy. Jednak sytuacja nie zawsze jest taka pozytywna i mamy na myśli dziedziczenie obciążających długów. W omawianym przypadku może dojść do odrzucenia spadku, czyli uniknięcia zasłużenia zmarłego.

W jaki sposób odrzuca się spadek?

Po śmierci człowieka spadek zostaje przekazany członkom jego rodziny (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) albo jest dzielony zgodnie z przygotowanym testamentem. Jednak nikt nie może zmusić nas do przyjęcia spadku — przewidziana jest także odmowa. Aby właściwie wykonać wszystkie czynności związane z tym procesem, warto skorzystać z porad, jakie oferuje kancelaria adwokacka Pabianice to jedno z miast w Polsce, gdzie odrzucanie spadku jest regularnie wykorzystywane.

Warto mieć na uwadze, że spadkobierca ma aż 6 miesięcy na rezygnację z przekazanego majątku czy długów. Brak jakichkolwiek działań jest jednoznaczne z akceptacją i co za tym idzie – przyjęciem spadku.

Warto mieć na uwadze, że sposób przekazania spadku również ma znaczenie. Jeśli przysługuje na mocy ustawy, zostaje on przekazany dalszym pokoleniom (oczywiście pod warunkiem, że są już na świecie). Z kolei w przypadku długów zapisanych w testamencie, zmianie ulega zwiększenie udziałów pozostałych spadkobierców. Długi, które zostały odrzucone przez wszystkich członków rodziny albo ustawowych spadkobierców, zostają przypisane gminie albo Skarbowi Państwa.

Odrzucenie spadku przez małoletnich

Aby odrzucić spadek, konieczne jest przygotowanie oświadczenia woli, które potwierdza to stanowisko. W tym celu trzeba udać się do sądu albo kancelarii notarialnej. Jednak odrzucenie dotyczy tylko osób, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że osoby małoletnie nie mogą uczynić tego samodzielnie – wymagane jest wypełnienie oświadczenia przez ustawowego przedstawiciela. W pierwszej kolejności potrzebne jest zezwolenie sądu rodzinnego na wykonanie odpowiednich czynności, a dopiero później składa się oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Jeśli rodzice nie będą świadomi, że odrzucone przez nich długi zostają dziedziczone przez ich potomstwo i nie przygotują potrzebnych dokumentów, spadek przechodzi na ich dzieci bez możliwości zmiany stanowiska.