Senior na wózku – co to znaczy dla opiekuna?

Opieka nad osobami starszymi, poruszającymi się na wózku inwalidzkim to z pewnością wyzwanie dla opiekunów. Jednak trzeba pamiętać, że przyczyn takiego stanu zdrowia może być wiele. Praca z taką osobą może być bardzo trudna, lecz nie zawsze tak jest. Co może czekać opiekuna w pracy z osobą na wózku?

Dla opiekuna jest ważne, z jakiego powodu senior trafił na wózek.

Istnieje wiele czynników i schorzeń, które mogą doprowadzić do tego, że starsza osoba będzie zmuszona, by korzystać z wózka inwalidzkiego. Taki skutek mogą mieć przede wszystkim dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, ale także krążenia oraz neurologiczne. U kobiet często występuje osteoporoza, która w zaawansowanym stadium może prowadzić do wielu złamań. Przyczyną może być brak jednej lub obu kończyn. Inne możliwe przyczyny to przejście wylewu lub udaru, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera i Parkinsona, ale także udział w wypadku komunikacyjnym w przyszłości.

Dla opiekuna ważne jest to, czy senior ma szanse na to, by w przyszłości zrezygnować z poruszania się na wózku, czy jest to inwalidztwo trwałe. Niekiedy może zdarzyć się sytuacja, w której senior jest po operacji lub wypadku, a wózek jest jedynie pomocą na jakiś czas. W przypadku chorób neurologicznych i chorób postępujących senior ma bardzo małe szanse na pożegnanie się z wózkiem inwalidzkim. Trzeba mieć na uwadze, że osoby poruszające się na wózku nie zawsze cierpią na niedowłady, czasem są w stanie się spionizować i przesiąść się z wózka na łóżko, jedynie z niewielką pomocą opiekuna. Wtedy praca opiekuna jest z pewnością łatwiejsza.

Opiekun będzie miał więcej pracy, jeżeli senior ma niedowłady kończyn dolnych, górnych lub znacznie osłabienie mięśni tułowia. W takim przypadku przesiadanie się z wózka na łóżko, czy toaletę wymaga dużego wysiłku od opiekuna. Trzeba pamiętać, że stan zdrowia każdego seniora poruszającego się na wózku jest bardzo różny, a opiekunowie mają wiele możliwości, by ułatwić sobie pracę.

Wózek toaletowy to sprzęt pomocniczy ułatwiający życie opiekunom.

Przemieszczanie się seniora z wózka na łóżko i odwrotnie, a także korzystanie z toalety, czy prysznica są najtrudniejszymi czynnościami dla seniora oraz dla opiekuna. Dużym ułatwieniem jest wózek toaletowy, czyli krzesełko na kółkach z otworem i pojemnikiem na nieczystości. Można nim najeżdżać na sedes lub korzystać z zamykanego pojemnika na nieczystości. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób poruszających się na wózku, szczególnie tych, którzy nie są w stanie przesiąść się z wózka na sedes. Warto zaznaczyć, że wózek toaletowy służy również do kąpieli pod prysznicem. Jest to nie tylko dużym ułatwieniem dla opiekuna, ale również zapewnia bezpieczeństwo starszej osobie. Dzięki używaniu wózka toaletowego czynności pielęgnacyjne i higieniczne są wykonywane szybko, sprawnie i zadowalająco zarówno opiekuna, jak i seniora.

Na co musi być przygotowany opiekun osoby starszej?

Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej powinien przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo podopiecznego i własne. Jeżeli senior wymaga przenoszenia, warto używać specjalnego podnośnika. Czasem nie ma możliwości, aby wyposażyć się w taki sprzęt, dlatego opiekun musi nauczyć się jak bezpiecznie przenosić lub zmieniać pozycję osoby leżącej. Trzeba pamiętać, że opieka nad osobą starszą nie oznacza robienie wszystkiego za podopiecznego. Jeżeli stan seniora pozwala mu na wykonywanie pewnych czynności, należy mu na to pozwolić i dążyć do tego, aby podopieczny był jak najbardziej samodzielny. Może to czasem wymagać większej cierpliwości i czasu, lecz podniesie za to poczucie własnej wartości osoby starszej.