alimenty kraków

Czym są alimenty natychmiastowe?

Alimenty są regularnymi świadczeniami, które polegają na dostarczaniu środków utrzymania, a w przypadku małoletnich także środków wychowania. Często zasądzenie alimentów przez sąd jest bardzo długotrwałe. Czym zatem są alimenty natychmiastowe i co zrobić, aby je uzyskać?

Na czym polega instytucja alimentów natychmiastowych?

Alimenty natychmiastowe to instytucja niezwykle korzystna dla wszystkich tych, którzy chcą się ubiegać o środki utrzymania. Należy jednak pamiętać, że wciąż są one jedynie pewnym projektowanym rozwiązaniem, a zatem nie można z niego jeszcze skorzystać w naszym kraju. Przez długi czas o wprowadzenie tej instytucji ubiegali się Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. W tym roku z projektem powróciło Ministerstwo Sprawiedliwości. Istota alimentów natychmiastowych polega na tym, że zniknąć ma problem zbyt przedłużających się postępowań o orzeczenie obowiązku alimentacyjnego, a tym samym będzie to bardzo korzystne dla ubiegających się właśnie o alimenty. Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że wysokość alimentów natychmiastowych miałaby być określona z góry, a sąd miałby orzekać o nich w postępowaniu nakazowym. Taką odgórnie ustaloną kwotę sąd miałby przyznawać w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku o przyznanie alimentów.

Czy będzie można ubiegać się o wyższe alimenty?

Wysokość alimentów natychmiastowych miałaby być co prawda z góry narzucona, jednak według projektu nowelizacji nie będzie przeszkód co do tego, aby w późniejszym czasie domagać się podwyższenia tej kwoty, ale już na drodze procesowej. Jest to z pewnością dużo wygodniejsze rozwiązanie niż to, w którym osoby ubiegające się o alimenty muszą czekać bardzo długo na rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie, a przez czas trwania postępowania są pozbawione środków utrzymania. Kwestie alimentacyjne mogą wydawać się skomplikowane i zawiłe – tak jak przy każdej sprawie prawnej należy dochować wszelkich niezbędnych formalności, aby uzyskać należne środki. Obecnie instytucja alimentów natychmiastowych nie funkcjonuje jeszcze w polskim porządku prawnym, jednak wciąż można ubiegać się o „tradycyjne” alimenty Kraków, Łódź czy Warszawa to duże miasta, w których na pewno uzyskamy oczekiwaną pomoc prawną w tym temacie. Przy wyborze odpowiedniej kancelarii prawnej, warto kierować się poleceniami rodziny lub przyjaciół albo opiniami zamieszczanymi w Internecie.