Co powinna zawierać ekspertyza techniczna budynku?

Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem w branży budowlanej. Ekspertyza techniczna budynku to istotny element podczas wykonywania wszelkiego rodzaju remontów budynków. Dotyczy to zwłaszcza budynków sprzed lat, gdy jeszcze prawo budowlane nie kodyfikowało restrykcyjnych wymagań wobec inwestorów.

Co ma na celu ekspertyza techniczna budynku?

Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej budynku to niezwykle wymagający proces, który powinien być wykonywany przez fachowców najwyższej klasy. Jest to proces, który wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz umiejętności w zakresie badania wytrzymałości konstrukcji oraz analizowania wytrzymałości materiałów. Sama ekspertyza ma na celu przede wszystkim rozpoznanie potrzeb renowacyjnych oraz rekonstrukcyjnych, które wykluczą ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej, która mogłaby być spowodowana błędami projektowymi lub niedopatrzeniem podczas przeprowadzanej budowy.

Co składa się na ekspertyzę techniczną budynku?

Prace, które ostatecznie zaowocują ekspertyzą techniczną budynku, dzielone są na wiele etapów. Przede wszystkim wykonywany jest szczegółowy opis budynku, który podlega ekspertyzie. Następnie przeprowadza się dokładne badania opisanych, newralgicznych elementów konstrukcyjnych, które mogą rzutować na ewentualne problemy ze stabilnością budowli. Składa się na to opis fundamentów oraz podłoża, na którym są posadowione, ścian nośnych, konstrukcji stropu oraz dachu budynku. Wraz z tym opisem, przeprowadza się dokładne obliczenia, które mają na celu wykazać, czy zastosowane rozwiązania projektowe są odpowiednie dla tego rodzaju budynku. Ekspertyza techniczna budynku powinna wraz ze szczegółowym opisem zawierać również zdjęcia oraz pełną dokumentację projektową, jeśli taka istnieje. Podczas całej pracy najważniejsze jest szczegółowe obliczenie przeciążeń, które działają na elementy nośne budynku. Jest to najistotniejsza kwestia, jeśli chodzi o prewencję i zapewnienie bezpieczeństwa. W konkluzji po ekspertyzie technicznej fachowcy powinni wydać decyzje na temat dalszej możliwości eksploatowania budynku oraz jego ewentualnej rozbudowy.